Vattenfall/Jorrit Lousberg

Nieuwe gedragscode maakt ontwikkeling windparken op land beter

Een brede coalitie van wind-, bewoners-, natuur- en milieuorganisaties heeft in een gedragscode de richtlijnen vernieuwd voor het plaatsen van windmolens op land. Vattenfall is aangesloten bij de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) die de gedragscode heeft geschreven. Erik van Norren, Community Stakeholder Manager bij Vattenfall, was voorzitter van de werkgroep die de gesprekken tussen de verschillende partijen faciliteerde.

Het uitgangspunt van de gedragscode is om alle belanghebbenden in een zo vroeg mogelijk stadium te betrekken, zodat zij kunnen meepraten over onder meer hun participatie en zichtbare veranderingen in het landschap. Windmolens op land zijn essentieel om de doelen van het klimaatakkoord van Parijs te halen, maar in de praktijk is dat vaak een hele uitdaging: zowel technisch, financieel als maatschappelijk. Nieuw in de gedragscode is vooral de aandacht voor de uitwerking van lokaal eigenaarschap en voor natuur en landschap. ”De gedragscode komt goed overeen met de manier waarop wij ontwikkelen. Het helpt ons enorm als ook andere windparken in Nederland op een juiste manier tot stand komen”, aldus Erik.

Samen afspraken maken

Bestuurders en ontwikkelaars gebruiken de code in gesprek met direct omwonenden, (lokale) natuurverenigingen, (lokale) politici en landeigenaren. De ondertekenaars van de code zijn o.a. de brancheorganisatie NWEA, Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu, de Natuur- en Milieufederaties en de koepel van energiecoöperaties Energie Samen. “Deze gedragscode is ook door de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) ondertekend”, aldus Erik van Norren. “We hebben al eerder met elkaar rond de tafel gezeten bij de ontwikkeling van het Prinses Ariane Windpark in de Wieringermeer en Nij Hiddum-Houw in Friesland. Het is een goed teken dat een dergelijke vereniging de manier van realisatie van windparken onderschrijft.” 

Lokaal eigenaarschap 

De gedragscode benadrukt het belang van verschillende communicatiemomenten zowel voor, tijdens als na de ontwikkeling van een windpark. Het beleid en het proces worden vastgelegd in een participatieplan dat samen met de omgeving wordt opgesteld. De vernieuwde gedragscode gaat de gebiedsgerichte aanpak en besteedt, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord, aandacht aan lokaal eigendom. “Lokale energiecoöperaties worden steeds belangrijker”, vertelt Erik van Norren. “Nieuwe wind- en zonneparken zijn in de toekomst alleen mogelijk als er lokaal eigenaarschap mogelijk wordt gemaakt, het streven is zelfs 50%. Hoe Vattenfall dat precies gaat faciliteren, staat in een white paper die we op dit moment aan afronden zijn.”

Financiële participatie 

De ondertekenaars van de vernieuwde gedragscode roepen (lokale) overheden op om vanaf het begin van een windproject op land te overleggen met de omgeving, ook als deze overheden al hebben besloten in welk gebied een windproject moet komen. “In een zogenoemde participatiewaaier staan verschillende manieren beschreven hoe de omgeving in het windproject kan participeren. Je kunt daarbij denken aan obligaties, maar omwoners kunnen ook betrokken worden als ontwikkelende partij”, besluit Erik. “De initiatiefnemer bepaalt samen met de omgeving welke vormen van participatie het meest geschikt zijn voor een specifiek project. Uitgangspunt is om direct omwonenden financieel meer te laten meeprofiteren dan mensen die verder weg wonen.”

Foto Jorrit Lousberg: Prinses Ariane Windpark 

Bekijk ook

Vattenfall/Jorrit Lousberg

Windmolens Nieuwe Hemweg in recordtempo geïnstalleerd

Na het hijsen van het eerste turbineblad in november zijn nog geen maand later alle zes windmolens voor Windpark Nieuwe Hemweg al volledig geïnstalleerd. Door de gunstige weersomstandig...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']
Vattenfall/Andy Tan

Vattenfall en Gooyum-Houw BV geven groen licht voor bouw van Nij Hiddum-Houw

Vattenfall en Gooyum-Houw BV starten de bouw van Windpark Nij Hiddum-Houw in Friesland. Zestien windmolens die nu in het gebied staan worden vervangen door negen krachtiger exemplaren. Met h...

Lees het hele artikel
Vattenfall/Jorrit Lousberg

Vattenfall en Vattenfall Solar Team voor laatste maal samen op jacht naar wereldtitel

Vattenfall gaat nog eenmaal proberen om met het Vattenfall Solar Team de wereldtitel zonneracen binnen te slepen. Na de race in Australië stopt Vattenfall als hoofdsponsor van het team ...

Lees het hele artikel