Vattenfalls CO2 roadmap

Toekomstige klimaatneutraliteit wordt mogelijk.

Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van onze tijd. Wereldwijd worden grote inspanningen gedaan om de temperatuurstijging op aarde te beperken tot 1,5 graden Celsius, wat bereikt kan worden als de CO2-uitstoot tussen 2030 en 2050 nul bedraagt. Om fossielvrij te kunnen leven binnen één generatie wil Vattenfall de CO2-uitstoot voor de gehele energieketen verlagen   ̶  en het wordt werkelijkheid. We werken nauw samen met klanten, partners, (lokale) overheden en steden om dit te bereiken. Het doel is klimaatneutraliteit voor onze eigen bedrijfsactiviteiten, voor onze leveranciers en voor onze klanten. We noemen dit onze CO2 roadmap.

Op deze manier verminderen we onze CO2-uitstoot

In 2019 heeft Vattenfall haar CO2-uitstoot met 4 miljoen ton verminderd. Bekijk de video waarin Tuomo Hatakka uitlegt hoe Vattenfalls Heat Operations onafhankelijk van koolstof worden.

Vattenfall verlaagt eigen CO2-uitstoot

Fossiele brandstoffen zijn geen langetermijnoptie voor een klimaatneutrale maatschappij. Bruinkool en steenkool passen daarom niet langer in Vattenfalls strategie. Door de bruinkoolactiviteiten te verkopen heeft Vattenfall haar CO2-uitstoot in 2017 van 84 miljoen ton naar 23 miljoen ton per jaar verlaagd. Deze cijfers zijn in 2019 verder gedaald naar circa 19 miljoen ton met de verkoop van de warmteactiviteiten in Hamburg, de buitenbedrijfstelling van Hemweg-8 in Nederland en Reuter C in Berlijn. Vattenfall heeft besloten om kolen in Duitsland per 2030 volledig uit te faseren in haar portfolio warmte. In Nederland is dit al 2020 gebeurd. Er zal een verdere verlaging van de uitstoot worden gerealiseerd, bijvoorbeeld doordat de steenkoolgestookte centrale Moorburg uiterlijk aan het einde van de eerste helft van 2021 wordt gesloten.

In Scandinavië hebben Vattenfalls activiteiten nu al lage emissies, omdat zo goed als de hele elektriciteitsopwekking is gebaseerd op duurzame waterkracht en nucleaire productie met lage emissies. In 2025 wil Vattenfall in Scandinavië volledig klimaatneutraal zijn, inclusief onze warmteactiviteiten.

De nieuwe doelstellingen van Vattenfall voor de verlaging van haar uitstoot zijn in oktober 2019 goedgekeurd door het Science Based Targets-initiatief (SBTi). Onze doelstellingen liggen in lijn met de vereisten die volgens de klimaatwetenschap nodig zijn om de opwarming van de aarde onder de 2 graden Celsius te houden.

Verlagen CO2-uitstoot leveranciers

Waar mogelijk wil Vattenfall haar scope 3-uitstoot terugdringen. We doen dit met behulp van de uitstootgegevens van Life Cycle Assessments, en door in gesprek te gaan met leveranciers. We richten ons bijvoorbeeld op strategische leveranciers, vragen informatie over hoe zij omgaan met klimaataspecten, en kijken naar mogelijkheden voor reductie in nieuwe contracten. We implementeren milieuvereisten in onze openbare aanbestedingen en we steunen en/of zetten gezamenlijke initiatieven op om de uitstoot door de toeleveringsketen heen terug te dringen.

Om deze uitstoot te verlagen:

 • Richten we ons op strategische leveranciers.
 • Vragen we informatie op over klimaatbeheer. 
 • Kijken we naar reductiemogelijkheden bij nieuwe contracten.  
 • Ondersteunen we gezamenlijke initiatieven om uitstoot te verlagen. 
 • Stellen we duidelijke eisen aan leveranciers en aannemers om hun milieu-impact te verlagen. 
 • Stellen we doelen om de CO2-voetafdruk van leveranciers te verkleinen.

Verlagen CO2-uitstoot klanten 

De klanten aan wie Vattenfall gas levert, nemen ook een aanzienlijke deel van de uitstoot van broeikasgassen op zich. In 2017 was dit 15 miljoen ton op jaarbasis. We willen het voor onze klanten eenvoudig maken om klimaatslimme beslissingen te nemen, zodat ze fossielvrij kunnen leven binnen één generatie.

Spelende kinderen

We helpen onze klanten met slimme energieoplossingen om een fossielvrij leven binnen één generatie mogelijk te maken.

Dus bieden we zonnepanelen, warmtepompen en batterijen voor energieopslag aan. Verder helpen we klanten bij het maken van prijsbewuste en klimaatslimme keuzen voor de verwarming van hun huis.

Vattenfall's plan om de uitstoot van klanten tegen 2030 terug te dringen, is eveneens goedgekeurd door het Science Based Targets-initiatief (SBTi). Ook dit is in lijn met de vereisten die volgens de klimaatwetenschap nodig zijn om de opwarming van de aarde onder de 2 graden Celsius te houden.

Vattenfall helpt klanten klimaatdoelen te bereiken 

Om onze klanten te helpen hun ecologische voetafdruk te verkleinen, heeft Vattenfall haar product- en dienstenaanbod flink uitgebreid. De mogelijkheden voor klanten om zelf stroom op te wekken maken hier een belangrijk onderdeel van uit.

Enkele voorbeelden:

 • CO2-arme warmte en elektriciteit. 
 • Laadoplossingen voor elektrische voertuigen.
 • Zonnedaken, warmtepompen en slimme thermostaten.  
 • Transparantie over de ecologische voetafdruk van onze producten.  
 • Samenwerken met industrieën om via elektrificatie hun CO2-uitstoot te verlagen. 

Elektrificatie kan in Zweden 9 miljoen ton CO2 per jaar te besparen in de staal-, cement- en raffinaderij-sector. Ook is er het potentieel om duurzame brandstoffen in raffinaderijen te produceren, waarmee in de transportsector zes miljoen ton CO2 op jaarbasis bespaard kan worden. De elektrificatie van de transportsector ondersteunen we door voorop te lopen in de ontwikkeling van een efficiënte oplaadinfrastructuur. Deze stappen zijn essentieel om fossiele brandstoffen uit te faseren en de nationale doelen voor CO2-reducties in al onze markten te realiseren.

De combinatie van duurzame warmte en warmteopslag biedt kansen voor flexibele warmte- en energieopwekking met een lage CO2-uitstoot. Samen met de steden Amsterdam, Berlijn, Hamburg en Uppsala werken we aan klimaatneutraliteit en bieden we tegelijkertijd waar onze klanten behoefte aan hebben: betaalbare elektriciteit en warmte.